- Magamról
   - Életút
   - Családom
   - Fényképtár
   - Kapcsolat
   - Nyílt titkok
   - Cikkek

   - Egyházunk

Kegyeletsértés vagy lejárató kampány?

Kerítéssel félbevágott sírok esnek a Dózsa György út és a Körösfõi utca sarkán kijelölt építési területre. A régi temetõ helyén üzletház-létesítésbe kezdett az új tulajdonos. Az építési engedélyt kiadó polgármesteri hivatal, valamint az eladó és a vevõ is azt mondja: jogszerûen járt el. Ki a felelõs? Vagy - ahogy a református lelkipásztor állítja - egészen másról van szó?
Dr Nagy Károly, a helyi református egyház lelkipásztora szerint a napokban országosan is elhíresült gödöllõi temetõügy csak ürügy, a város felsõ vezetése õt akarja lejáratni, hogy könnyebb legyen eltávolítani a posztjáról.
- Egy tavalyi átvilágítás során kiderült, hogy a Református Líceum jogtalanul jutott kiegészítõ állami normatívához. Erre bizonyítékaim is vannak. Amióta ez nyilvánvalóvá vált, a város elsõ embere mindenképpen el akar engem távolítani a helyemrõl - fogalmaz meglepõ határozottsággal a lelkipásztor.

A törvény mindenestre kimondja: temetõt vagy temetõrészt a terület más célú felhasználása esetén a temetési helyek kiürítésével lehet megszüntetni. A lejárt használati idejû temetési helyek kiürítésérõl a temetõ tulajdonosa (üzemeltetõje) gondoskodik. A szóban forgó, a helybéliek által használt köznyelven szólva, öreg temetõben azonban szabad szemmel jól látható, elkülönült sírhantok vannak részben vagy egészben az építési területen belül.
- A sírkeret utólag kerültek oda - állítja Nagy Károly. - A régi temetõt a második világháborút követõen lezárták. Akinek ekkor hozzátartozója volt, az halottainak maradványait kiásatta és átvitte a mûködõ temetõbe. Csak azok maradtak ezen a részen, akiknek nincs hozzátartozója. Hatvan éve ebbe a temetõrészbe nem temettünk. Mûködõ temetõ esetén 25 évente kell újraváltani a sírokat, itt ilyesmirõl szó sem lehetett, hiszen nem mûködõ temetõrõl van szó. Egyetlen sírtulajdonos sem jelentkezett soha, pedig többször, több helyen meghirdettük. Elvadult, gazos tájjá lett az öreg temetõ, késõbb cserkészek kaszálták rajta a füvet. Bognár Endre, a város korábbi fõépítésze kért minket arra, hogy építsük be ezt a részt, mert a település központjában van és csúnya. Erre persze nem volt pénze az egyháznak, ezért egyhangú presbiteri határozat alapján, 1999-ben úgy döntöttünk, eladjuk a területet. Minden törvényes keretek között történt, 2001ig tartott az átminõsítés. A Földhivataltól kezdve, az ÁNTSZ-en át, még a jegyzõnél is jártunk. Hosszas huzavona után végül megtörtént az átminõsítés beépíthetõ területre, amirõl a hivatalos papírokat bármikor, bárkinek meg tudom mutatni. 2001 augusztusában Varga Árpádnak adtuk el a területet, akkor õ vállalta, ha netalántán csontot találnak a munkálatok során, akkor egy külön csontgyûjtõ sírhelyben elhelyezik azokat. Amikor kijelöltük az építési területet, a föld teljesen egyenes volt, sírhantokra utaló nyomok alig látszottak. Ezek a sírhantok aztán egyszer csak elkezdtek nõni. Persze vannak csodák, de hogy egyszer csak elõkerül egy betonkeret is?! A bekerített sír utólag került oda.

Dr Nánási Éva, városunk címzetes fõjegyzõje egy idõközben napvilágot látott nyilatkozatában azzal érvelt, hogy az önkormányzat már az építési engedély kiadását követõen, a közszolgálati televízió híradójából értesült arról, hogy a területen sírhantok vannak. Helyszíni terepszemle után azonnali hatállyal felfüggesztette az építkezést. Az illetékes építési hatóság, azaz a Gödöllõi Polgármesteri Hivatal ugyanis meg kíván bizonyosodni arról, eleget tett-e a Református Lelkészi Hivatal az építési engedély kiadásával egyidõben támasztott feltételeknek.

Szarka András édesanyja sírjához látogatott ki, amikor a Magyar Televízió stábjával találkozott. Nekünk nem kívánt nyilatkozni, miután megtudta, hogy - Nagy Károly szerint - mi áll a háttérben. Mindössze annyit mondott, õ csupán véletlenül találkozott a tévésekkel, a lelkipásztorral semmi baja nincs, és egyáltalán: "nem szeretné, ami most történik".

Szerettük volna megtudni, miként vélekedik történtekrõl a terület tulajdonosa. A közszolgálati televízió híradójában nyilatkozó ifjabb Varga Árpád vállalkozó azonban ezúttal nem volt készséges. Pedig tisztázhatta volna - többek között azt is-, hogy önkormányzati képviselõ édesapja mennyiben segítette a családi vállalkozást a temetõrész megszerzése érdekében megtett lépések során.

 

Nagy Károly lelkipásztor személyének lejáratását sejti az ügy hátterében

A Nánási Éva vezette polgármesteri hivatal kiadta az építési engedélyt, ás csak a botrány kirobbanása után kezdett a feltételek vizsgálatába

Varga Árpád önkormányzati képviselõ és fia inkább a hallgatást választották.