- Magamról
   - Életút
   - Családom
   - Fényképtár
   - Kapcsolat
   - Nyílt titkok
   - Cikkek

   - Egyházunk

EGYHÁZI VAGY ALAPÍTVÁNYI ISKOLA?

A könyvvizsgálatot alátámasztó okiratok arról, hogy a Líceum Alapítvány és a Líceum egy és ugyanaz a jogi személy volt 2004. november 1-jéig.

Az alábbi levelet a presbitérium kapta, és amelyet 185/1995 iktatószámon vett nyilvántartásba. Ennek eredeti példánya ügyvédi letétben tatlálható.

A levélben arról tájékoztat az igazgatónõ, hogy 1995. december 4-i hatállyal új számlaszáma van a Líceumnak. (Megjegyzés: 1996. január 1-jén lépett hatályba a MRE közoktatási törvénye, amely kimondja, hogy minden egyházi közoktatási intézmény önálló jogi személy, amelynek többek között az a feltétele, hogy önálló adószámmal, önálló bankszámlaszámmal, önálló TB-számmal kell rendelkezzen. )

Az önállósulás nem történt meg 2004. november 1-jéig (könyvvizsgálat ideje), amit az OTP bankszámlakivonata is bizonyít. Hiába szerepel az átuatlási megbízáson a jogosult neve helyén a Líceum, mint kedvezményezett, a számlakivonat tanúsága szerint pedig a LÍceum Alapítvány fogadja a Líceumnak átutalt állami normatívát és kiegészítõ állami normatívát. A könyvvizsgálat szerint ez a tény egyértelmûen jelzi, hogy a Líceum alapítványi iskolaként mûködött.

A gyülekezetben évente egyházmegyei pénzügyi ellenõrzés történt, úgyszintén évente ellenõrizte a gyülekezet részérõl a gyülekezet gazdálkodását és a banki forgalmat T. Gyõzõ gazdasági gondnok és számvizsgáló bizottsági tag. Soha senki nem jelezte a szabálytalanságot. Igaz, hogy T. Gyõzõ a Líceum Alapítvány egyik kurátora, aki tudhatott az iskola mûködésének eltitkolt formájáról. Az átutalási megbízás kettõs aláírói között szereplõ fõgondnok Cs. Gyula szintén kurátora a LÍceum Alapítványnak, aki a Dr. Nagy Károly ellen indított egyházi fegyelmi tárgyaláson egy kérdésre beismerte, hogy a Líceum fent leírt mûködésérõl 1991 óta (Líceum alapításának éve) tudomása van. Arra a kérdésre, hogy errõl fõgondnokként miért nem tájékoztatta a presbitériumot, csak a vállát vonogatta, a gyülekezet számos tagja jelenlétében.